Home » 2016 » June » 13

Daily Archives: 13/06/2016

Personalitatea preadolescenţilor si adolescenţilor

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie.”

                                                              (Platon)

“Omul este rodul educaţiei pe care o primeşte.”

                                                             (Helvetius)

Personalitatea îl defineşte pe om în relaţiile sale cu alţi oameni şi cu societatea. Conţinutul şi natura personalităţii nu se dezvăluie decât în activitate şi cuprinde totodată totalitatea potenţialităţilor înnăscute şi a însuşirilor dobândite de individ în cursul vieţii, intr-un anume fel structurate, care-i asigură integrarea originală, unică în mediul social, cultural şi natural. Fiecare om are temperament, aptitudini şi caracter, dar acestea se dezvoltă diferit de la un individ la altul, deoarece factorii principali ai formării şi dezvoltării personalităţii sunt ereditatea, mediul şi educaţia, iar factorii educaţionali sunt familia, şcoala şi societatea.

Una din principalele misiuni ale oricărei educaţii este aceea de a-l ajuta pe elev să dobândească principii de orientare valorică, ce alcătuiesc nucleul conştiinţei sale morale şi se exprimă sub forma unui model ideal de om.

“Profesorul e mare prin elevii săi şi elevii ajung oameni de seamă numai prin profesorii lor!”, afirmau Gh. Ionescu-Şişeşti, Emil Gatainţu şi Dumitru Rădulescu, elevi ai liceului “Traian”, liceu  care era considerat în 1904 de Ştefan Bodiu ca fiind opera voinţei lui Theodor Costescu.

Să-i educăm pe elevi în spiritul valorilor universale!

În faza preadolescenţei sau pubertăţii se produc profunde transformări în organismul şi în viaţa psihică a elevului, se dezvoltă interesele, aptitudinile şi concepţia morală. Este faza în care se formează păreri personale în numeroase domenii şi probleme, crescând interesul pentru probleme abstracte şi de sinteză.

Adolescenţa propriu-zisă se caracterizează printr-o echilibrare intimă şi complicare a concepţiei despre lume, prin clarificarea idealurilor omului, printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive, afective şi voliţionale a personalităţii. Se formează o serie de trăsături de caracter legate de sentimentul responsabilităţii. Se constituie mai intens interese profesionale, după momente de ezitări şi contradicţii.

Copilul, preadolescentul şi tânărul au avut şi au nevoie, de când există lumea, de educaţie, de care orice profesor ar trebui să fie preocupat. De asemenea familia şi societatea au un rol important în educaţia tinerilor.

Să facem din elevii noştri persoane cu caracter, care întruchipează bunăvoinţa, solicitudinea şi amabilitatea. Cel care are caracter veghează mereu la igiena şi disciplina severă a moravurilor şi caută să domine lucrurile prin inteligenţă.

Fără iubire inteligenţa omului scade. Cel care iubeşte (părinţii, patria, aproapele) îşi poate valorifica toate capacităţile la maximum. Nietzche arăta că a-i iubi pe ceilalţi este cel mai rafinat sentiment dintre cele dobândite de oameni.

Să-i învăţăm pe elevii noştri să se furişeze în inimile celorlalţi, făcând o pasiune pentru adevăr şi dragoste, pentru toleranţă şi pentru iertare!

Iertarea este puterea celui tare; ea naşte liniştea minţii şi pacea sufletului. Iertarea şi blândeţea sunt calităţile celor ce au dobândit stăpânirea de sine.

Marcus Aurelius spunea că gândirea descătuşată de ură devine o adevărată fortăreaţă, iar omul care o posedă devine de neînfrânt. Egoistul este însoţit pretutindeni de orgoliu, mândrie trufaşă şi vanitate.

Pretutindeni există două categorii de oameni: una care posedă averea materială şi îi sunt indiferente satisfacţiile intelectuale şi spirituale şi alta, care posedă bogăţia spirituală şi detestă preocupările materiale excesive. Ar fi bine dacă am înţelege că averea reprezintă o valoare relativă; spiritul fiind averea pe care nu ne-o poate lua nimeni.

Toţi oamenii se nasc liberi, dar unii vor cu orice preţ să ajungă servili, practicând linguşeala, uitând că dezvoltarea mentală a speciei umane se datorează poziţiei verticale. Sa-i învăţăm pe elevi ce-nsemnă CINSTEA, CORECTITUDINEA şi DEMNITATEA!

Heraclit susţinea că oamenii superiori “preferă un singur lucru tuturor celorlalte: gloria veşnică faţă de cele trecătoare”, iar Plutarh scria în “Vieţile paralele” că singurul mijloc ce-i stă la îndemână omului de a dobândi nemurirea este CREAŢIA, deoarece în actul de creaţie primează raţiunea cu care se caută adevărul şi frumosul.

Să le permitem elevilor noştri să creeze!

În general, orice om normal tinde în mod natural spre reuşită, conştient sau inconştient. Protagoras afirma, pe bună dreptate, că “omul este măsura tuturor lucrurilor”.

Să-i pregătim pe elevii noştri pentru viaţă, să-i determinăm să aplice ceea ce învaţă şi să-i stârnim ca permanent să-şi pună întrebări, cărora să le cautăm răspunsuri împreună.

Marcus Fabius Quintilianus (42-118 e.n.) afirma că profesorul“ trebuie să servească drept exemplu şi model pentru elevi, el trebuie să-i iubească, […] înainte de toate, profesorul trebuie să apeleze la sentimentele sale părinteşti faţă de elevii săi. Profesorul să nu fie irascibil şi, în acelaşi timp, să nu fie indulgent cu cei ce au nevoie de îndreptare. Să fie simplu în predare, răbdător în lucru, mai mult persistent decât exigent. Să răspundă cu plăcere celor ce întreabă şi să pună întrebări celui ce tace.”

articol scris în anul 2006, cred…

Advertisement

Atestat 2016

8 iunie 2016, ora 14, Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean, examenul de atestat, proba proiectului, în vederea certificării competențelor profesionale…
Am ajuns la concluzia că cei de la ISJ Mehedinți dorm, dorm cu toții. Ca membru în comisia de coordonare și evaluare proiecte am fost trecută Ionescu, nu Grecu. Asta dovedește că nu au o bază cu personalul din școli sau nu gândesc când scriu hârtiile. Este un drum lung, până comisia este validată. Propunerile le face șeful de catedră, le validează directorul și CA, apoi ajung la ISJ, la inspectorul de specialitate și la CA al ISJ MH. Oamenii semnează, fără să citească, asta este clar.
Examenul în sine a fost provocator pentru elevi. Dimineața am stat să verific prezentările Power Point. Am rugat un coleg să intre la două ore, pentru a finaliza munca începută.

WP_20160608_14_59_56_Pro WP_20160608_15_01_02_Pro WP_20160608_15_11_01_Pro WP_20160608_15_11_06_Pro WP_20160608_16_24_12_Pro WP_20160608_16_24_33_Pro WP_20160608_16_24_44_Pro

Ne-am transformat în oameni-muște?

Ieri, 12 iunie 2016, am fost nevoită să merg prin cartierele orașului. Ce am întâlnit, imaginile vorbesc de la sine…
Ne-am transformat în OAMENI-MUȘTE, sau oameni cu creiere degeaba…

WP_20160610_20_11_51_Pro WP_20160611_12_30_14_Pro WP_20160611_12_30_20_Pro WP_20160611_12_31_33_Pro WP_20160611_12_31_36_Pro WP_20160612_10_59_22_Pro WP_20160612_10_59_26_Pro WP_20160612_11_03_38_Pro WP_20160612_11_03_44_Pro WP_20160612_11_09_42_Pro WP_20160612_11_09_55_Pro WP_20160612_11_11_21_Pro WP_20160612_11_11_24_Pro WP_20160612_11_11_36_Pro WP_20160612_11_41_06_Pro WP_20160612_18_18_14_Pro WP_20160612_18_18_17_Pro

Mi-a atras atenția acest panou publicitar… Eu nu inteleg textul! Promovează Vodafone analfabetismul? Voi ce părere aveți?

WP_20160612_18_27_58_Pro

Azi, 13 iunie 2016, am trecut prin fața sediului PREFECTURII Drobeta Turnu Severin.
Cum să se ocupe instituția prefectului de școli și de spitale, dacă nu este capabilă să toaleteze brazii din fața clădirii și nici măcar să înfrumusețeze respectiva zonă, uscăciunea fiind la ea acasă?
Imaginile vorbesc de la sine…

WP_20160613_12_32_39_Pro WP_20160613_12_33_00_Pro WP_20160613_12_33_12_Pro WP_20160613_12_33_20_Pro WP_20160613_12_33_51_Pro WP_20160613_12_34_01_Pro WP_20160613_12_34_19_Pro

Oamenii politici nu iubesc școala?

5 iunie 2016, am fost la vot. Am 1001 de impresii. Școala generală în care am învățat până în clasa a VII-a arată jalnic. Imaginile vorbesc de la sine și dovedesc că suntem oameni muște, oameni cu creiere atrofiate, nefolosite, atât aleșii, cât și alegătorii.

WP_20160605_19_50_41_Pro WP_20160605_19_50_47_Pro WP_20160605_19_52_00_Pro WP_20160605_19_52_08_Pro WP_20160605_19_52_45_Pro WP_20160605_19_53_25_Pro WP_20160605_19_53_33_Pro WP_20160605_19_53_44_Pro WP_20160605_19_54_49_Pro

8 iunie 2016, la Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean a avut loc susținerea atestatului în vederea obținerii certificatului de competențe profesionale. Am găsit un liceu modern, dotat pe proiecte, dar cu un aspect dezolant în perimetrul limitrof. Imaginile vorbesc de la sine.

WP_20160608_16_42_53_Pro WP_20160608_16_42_57_Pro WP_20160608_16_43_01_Pro WP_20160608_16_43_05_Pro WP_20160608_16_56_59_Pro WP_20160608_16_57_51_Pro WP_20160608_16_57_56_Pro WP_20160608_16_58_02_Pro WP_20160608_17_00_05_Pro WP_20160608_17_00_08_Pro

JUVENTHALIA 2016, la Drobeta Turnu Severin

Am ajuns și la JUVENTHALWP_20160609_20_04_29_ProIA 2016, festivalul de teatru pentru tineret, ediţia a XI-a, desfășurat   joi, 9 iunie, de la orele 17.00, în sala de spectacole a Palatului culturii TEODOR COSTESCU,  Drobeta Turnu Severin.
Dezamăgirea mea a fost maximă. Sala era aproape goală, ceea ce denotă că evenimentul nu a fost corespunzător promovat pe canalele social-media și nici mass-media nu a fost interesată de acest festival al tinerilor ce cochetează cu arta teatrală.
Nu am văzut pe nimeni din partea ISJ Mehedinți. Inspectorul de la educativ ar fi trebuit să trimită notă telefonică în școli, astfel ca informația să ajungă la toți elevii din școlile gimnaziale și din liceele severinene. Doamna director de la Centrul cultural NICHITA STĂNESCU a întârziat. Premierea a fost sărăcăcioasă și nu au fost reprezentate toate liceele…
Cred că ar trebui ca agenții economici să susțină preocupările tinerilor. Dacă nu investim în talentul copiilor, ne irosim în zadar viața. Toți agenții economici ar trebui să sponsorizeze școlile și preocupările elevilor, în opinia mea.
Felicit pe toți tinerii care au participat la acest festival, cât și pe profesorii și coordonatorii lor!
Mi-a reținut atenția textul ”Căință și iertare”…
Nu am primit un program cu succesiunea momentelor artistice, din păcate, dovadă că mai avem acumulări de făcut până vom învăța să organizăm evenimente impecabile din toate punctele de vedere.

WP_20160609_19_57_21_ProWP_20160609_19_57_57_ProWP_20160609_19_58_02_ProWP_20160609_20_00_18_ProWP_20160609_20_00_24_Pro