Home » Opinii personale » Personalitatea preadolescenţilor si adolescenţilor

Personalitatea preadolescenţilor si adolescenţilor

June 2016
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 86 other subscribers

Statistică

  • 43,235 hits

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie.”

                                                              (Platon)

“Omul este rodul educaţiei pe care o primeşte.”

                                                             (Helvetius)

Personalitatea îl defineşte pe om în relaţiile sale cu alţi oameni şi cu societatea. Conţinutul şi natura personalităţii nu se dezvăluie decât în activitate şi cuprinde totodată totalitatea potenţialităţilor înnăscute şi a însuşirilor dobândite de individ în cursul vieţii, intr-un anume fel structurate, care-i asigură integrarea originală, unică în mediul social, cultural şi natural. Fiecare om are temperament, aptitudini şi caracter, dar acestea se dezvoltă diferit de la un individ la altul, deoarece factorii principali ai formării şi dezvoltării personalităţii sunt ereditatea, mediul şi educaţia, iar factorii educaţionali sunt familia, şcoala şi societatea.

Una din principalele misiuni ale oricărei educaţii este aceea de a-l ajuta pe elev să dobândească principii de orientare valorică, ce alcătuiesc nucleul conştiinţei sale morale şi se exprimă sub forma unui model ideal de om.

“Profesorul e mare prin elevii săi şi elevii ajung oameni de seamă numai prin profesorii lor!”, afirmau Gh. Ionescu-Şişeşti, Emil Gatainţu şi Dumitru Rădulescu, elevi ai liceului “Traian”, liceu  care era considerat în 1904 de Ştefan Bodiu ca fiind opera voinţei lui Theodor Costescu.

Să-i educăm pe elevi în spiritul valorilor universale!

În faza preadolescenţei sau pubertăţii se produc profunde transformări în organismul şi în viaţa psihică a elevului, se dezvoltă interesele, aptitudinile şi concepţia morală. Este faza în care se formează păreri personale în numeroase domenii şi probleme, crescând interesul pentru probleme abstracte şi de sinteză.

Adolescenţa propriu-zisă se caracterizează printr-o echilibrare intimă şi complicare a concepţiei despre lume, prin clarificarea idealurilor omului, printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive, afective şi voliţionale a personalităţii. Se formează o serie de trăsături de caracter legate de sentimentul responsabilităţii. Se constituie mai intens interese profesionale, după momente de ezitări şi contradicţii.

Copilul, preadolescentul şi tânărul au avut şi au nevoie, de când există lumea, de educaţie, de care orice profesor ar trebui să fie preocupat. De asemenea familia şi societatea au un rol important în educaţia tinerilor.

Să facem din elevii noştri persoane cu caracter, care întruchipează bunăvoinţa, solicitudinea şi amabilitatea. Cel care are caracter veghează mereu la igiena şi disciplina severă a moravurilor şi caută să domine lucrurile prin inteligenţă.

Fără iubire inteligenţa omului scade. Cel care iubeşte (părinţii, patria, aproapele) îşi poate valorifica toate capacităţile la maximum. Nietzche arăta că a-i iubi pe ceilalţi este cel mai rafinat sentiment dintre cele dobândite de oameni.

Să-i învăţăm pe elevii noştri să se furişeze în inimile celorlalţi, făcând o pasiune pentru adevăr şi dragoste, pentru toleranţă şi pentru iertare!

Iertarea este puterea celui tare; ea naşte liniştea minţii şi pacea sufletului. Iertarea şi blândeţea sunt calităţile celor ce au dobândit stăpânirea de sine.

Marcus Aurelius spunea că gândirea descătuşată de ură devine o adevărată fortăreaţă, iar omul care o posedă devine de neînfrânt. Egoistul este însoţit pretutindeni de orgoliu, mândrie trufaşă şi vanitate.

Pretutindeni există două categorii de oameni: una care posedă averea materială şi îi sunt indiferente satisfacţiile intelectuale şi spirituale şi alta, care posedă bogăţia spirituală şi detestă preocupările materiale excesive. Ar fi bine dacă am înţelege că averea reprezintă o valoare relativă; spiritul fiind averea pe care nu ne-o poate lua nimeni.

Toţi oamenii se nasc liberi, dar unii vor cu orice preţ să ajungă servili, practicând linguşeala, uitând că dezvoltarea mentală a speciei umane se datorează poziţiei verticale. Sa-i învăţăm pe elevi ce-nsemnă CINSTEA, CORECTITUDINEA şi DEMNITATEA!

Heraclit susţinea că oamenii superiori “preferă un singur lucru tuturor celorlalte: gloria veşnică faţă de cele trecătoare”, iar Plutarh scria în “Vieţile paralele” că singurul mijloc ce-i stă la îndemână omului de a dobândi nemurirea este CREAŢIA, deoarece în actul de creaţie primează raţiunea cu care se caută adevărul şi frumosul.

Să le permitem elevilor noştri să creeze!

În general, orice om normal tinde în mod natural spre reuşită, conştient sau inconştient. Protagoras afirma, pe bună dreptate, că “omul este măsura tuturor lucrurilor”.

Să-i pregătim pe elevii noştri pentru viaţă, să-i determinăm să aplice ceea ce învaţă şi să-i stârnim ca permanent să-şi pună întrebări, cărora să le cautăm răspunsuri împreună.

Marcus Fabius Quintilianus (42-118 e.n.) afirma că profesorul“ trebuie să servească drept exemplu şi model pentru elevi, el trebuie să-i iubească, […] înainte de toate, profesorul trebuie să apeleze la sentimentele sale părinteşti faţă de elevii săi. Profesorul să nu fie irascibil şi, în acelaşi timp, să nu fie indulgent cu cei ce au nevoie de îndreptare. Să fie simplu în predare, răbdător în lucru, mai mult persistent decât exigent. Să răspundă cu plăcere celor ce întreabă şi să pună întrebări celui ce tace.”

articol scris în anul 2006, cred…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

SuperBlog 2017

%d bloggers like this: