Acasă » Opinii personale » Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice si protocol

Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice si protocol

martie 2021
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te celorlalți 95 de abonați.

Statistică

  • 44.387 hits

Facultatea de Psihologie și Științele Educației -Departamentul ID, CREDIS

Universitatea din București

Master – Management Educațional

CURS -Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice si protocol –

Prof. dr. univ. Oana IUCUTEMA

Actul administrativ școlar

Organizarea unui eveniment școlar

Student master: Liliana GRECU, anul II

Sesiune de restanțe

An școlar 2017-2018

Actul administrativ școlar (o diplomă de bacalaureat)

Diploma de bacalaureat, asemeni Certificatelor, deciziilor de pensionare, permiselor de conducere și diplomelor de diferite tipuri.este un act administrativ individual prin care se atribuie un statut personal. Diploma de bacalaureat este un act administrativ școlar.

Articolul 25 din Legea Educației nr. 1 din 20011 prevede că învăţământul general obligatoriu este format din învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.

Învăţământul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă.Formarea profesională în scopul obţinerii unei calificări se organizează prin învăţământul profesional şi tehnic, parte a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, şi prin formarea profesională a adulţilor. Învăţământul dual este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic, cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare.

Art. 31, (1) Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogicArt. 32, (3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor

Art. 68. (1) Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţa de a învăţa să înveţi.

Art. 77, (1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de bacalaureat(3) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii. Regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar este prevăzut într-un regulament special, aprobat prin OM nr. 3844/2016 din 24 mai 2016.În România, asemeni în UE, actul de studiu care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învățământ este un document oficial de stat, cu regim special. Din 2015, actele de studii care se emit în sistemul național de învățământ preuniversitar, la absolvirea învățământului secundar superior sunt: Diplomă de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului; Diplomă de bacalaureat, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;sau: Diplomă de bacalaureat – secţia bilingvă francofonă, însoţită de foaia matricolă parte aportofoliului educaţional;Și, în cazuri speciale: Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX -XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;Toți absolvenții primesc:Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;sau Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoţit desuplimentul descriptiv al certificatului;Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională însoţit desuplimentul descriptiv al certificatului;Certificatul de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului;Iar elevii de la liceele tehnologice intră în posesia unui Atestat de competenţe profesionale; Există și:Atestat de competenţe lingvistice; Problema este că sunt școli unde elevii plătesc cartoanele pe care sunt tipărite diplomele și certificatele. Nu înțeleg de ce se eliberează trei certificate de competențe, atât timp cât competențele sunt editate pe spatele diplomei. Par a fi inutile…

ART. 10 (1) Actele de studii se eliberează de către unităţile de învăţământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu. (2) Actele de studii se eliberează, de regulă, titularilor, care semnează pe actul original şi pe matcă (cotor). (3) Un act de studii dintr-un carnet cu matcă (cotor) şi matca în cauză sunt completate identic, matca rămânând în arhiva instituţiei, cu termen 100 ani. Organizarea unui eveniment școlar În condițiile subfinanțării educației, desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare necesită multă abnegație, capacități organizatorice, efort și implicare în afara sferei de activitate instructiv-educativă a echipei de profesori organizatori. Organizarea unui eveniment școlar necesită o echipă, în care colaborarea este la standarde, oglindită în eficiența pașilor operaționali ai tuturor etapelor ce asigură succesul unui eveniment școlar.La ora actuală ne confruntăm cu o multitudine de evenimente sub cupola școlii, profesorii devenind uneori organizatori de festivaluri și simpozioane, în detrimentul organizării muncii la clasă, în opinia mea.În cariera mea didactică, am inițiat diferite concursuri, unele cu sprijin din partea sponsorilor, altele fără sponsori și fără finanțare din partea școlii sau a administrației locale. Foarte târziu am aflat că se poate anticipa un eveniment și se poate depune un proiect pentru a obține fonduri de la administrația locală, dar nu mă pot lăuda cu o astfel de colaborare.Primele concursuri organizate la nivelul școlii au fost cele de cultură generală și cele organizate, an de an, cu ocazia Zilei Europei. Am avut și experiența a două simpozioane, organizate în cadrul unei rețele școlare, cu secțiuni pentru profesori și elevi. Simpozionul Regional, organizat de Colegiul Tehnic Decebal, „Provocări ale învăţământului tehnic în Europa”, 9 Mai 2009, s-a înscris în activităţile propuse în cadrul parteneriatul educaţional Integrarea şcolii româneşti în învăţământul european, perfectat la Slatina, în 31 mai 2005. Pe plan local, au răspuns invitaţiei de a participa la deschiderea festivă:

Inspectorul Şcolar General Adj. Prof. Emil Mirică-I.S.J MehedinţiCoordonatorii zonali PHARE TVET–prof. Silvia Trancă, Maria Bondoc, Maria Slivilescu

Inspectorul Şcolar de specialitate imagine şi management- prof. Florentina Watzlawek-I.S.J Mehedinţi

Reprezentant Fundaţia Yuventus Mundi – prof. Ecaterina Pupăză Preşedintele ARACIP, prof. Şerban Iosifescu, pe care l-am invitat prin intermediul forum-ului educaţiei, a delegat ca reprezentant al Bucureştiului în teritoriu, la acest eveniment, pe d-na Manuela Stoica.În sala de recepţii a Palatului Cultural „Th. Costescu” au răsunat mai întâi acordurile armonioase, vibrante şi înălţătoare ale pianului şi chitarei, mânuite cu măiestrie de elevii premianţi ai Liceului de Artă „I. Şt. Paulian”, în aplauzele auditoriului vrăjit de măiestria micuţilor: Mutaşcu Daniela şi Doinea Alexandru (clasa a IV-a pian), respectiv Popescu Andrei (clasa a VI-a chitara).Apoi, în plen, au fost detaliate, de către profesorii participanţi la simpozion, provocările învăţământului tehnic şi le enumăr în ordinea dezbaterii lor:

Spectrul şomajului pentru absolventul de învăţământ tehnic şi nu numai;

Întocmirea PLAI şi PRAI pe regiunea Sud-Vest Oltenia, fără delimitare pe judeţe;

Existenţa specializărilor fără acoperire pe piaţa muncii;

Ineficienţa repartiţiei electronice a elevilor la liceu;

Lipsa culturii de orientare profesională a elevilor din şcoli;

Meserii fără cautare în oferta şcolară- strungar, electronist, mecanic, deşi dotarea lor pe PHARE este corespunzătoare cerinţelor europene;Lipsa manualelor pentru modulele de specialitate la toate profilele, la nivelul ciclului superior al liceului cât şi invazia manualelor alternative;

Calitatea actului educaţional, reflectată în calitatea dascălului cât şi a beneficiarului de educaţie;

Formalitatea examenelor…, lipsa valorilor într-o societate de consum.

Era la modă bacalaureatul protocol. Cred că 2009 a fost ultimul an în care s-a copiat cu cartea pe genunchi în timpul unui examen național de evaluare.

Dezvoltarea emoţionala, cognitivă, socială şi personală a elevilor de gimnaziu şi liceu fără direcție…

La secţiunea elevi, concursul pe teme europene a fost captivant, iar cei mai talentaţi copii au fost premiaţi pentru eseurile lor plastice, selecţia fiind individuală, nu pe echipă.

Echipa a contribuit cu fonduri personale pentru realizarea mapei simpozionului, listarea diplomelor pentru toți participanții și organizatorii. Au existat și câțiva sponsori locali, găsiți cu efort.Am reușit să promovăm și turistic județul. Consiliul Județean ne-a pus la dispoziție cărți editate în cadrul unor proiecte transfrontaliere. Ziua s-a finalizat cu o excursie la Orșova.Concluziile simpozionului le-am publicat pe forumul educației și toate articolele au văzut lumina tiparului într-o revistă a simpozionului.Simpozionul l-am reluat și în 2011.În anul 2012 am fost inițiatorul unui proiect interesant, ”Primul meu discurs public”, 2-6 aprilie “Şcoala altfel” –iunie 2012, în colaborare cu profesoara de limba și literatura română, Coravu Dorina.Primul meu discurs public s-a desfășurat în trei etape, cu teme diferite de discurs:

Muzica rap, pro sau contra, în școala altfel

Sunt cetățean european! – 9 Mai 2012

Sănătatea și mediul, 5 Iunie 2012.

Am și experiența organizării unui Bal al Bobocilor, 13 noiembrie 2013. O zbatere continuă, pentru elevi. Nu sunt reglementări clare în acest domeniu. Plătesc sala de spectacol sau nu… Plătesc agenți de pază sau nu… Plătesc sume exorbitante formației invitate, cu acte sau fără… Organizarea și coordonarea acestor evenimente trebuie să cadă în atenția ONG-urilor și a Inspectoratelor Școlare. Profesorii sunt distrași de la munca imensă pe care trebuie să o depună pentru a modela caractere ferme, pliate pe norme morale, religioase, culturale și juridice. La competiții și concursuri, toată energia este canalizată spre finalitatea propusă. Asta nu înseamnă că fiecare școală nu ar trebui să aibă un concurs de discursuri oratorice, un concurs de cultură generală și pe teme europene, cât și unul pe teme de mediu, dar și viață metodică reală, astfel încât toate problemele școlii să aibă soluții, prin comunicare eficientă între verigile răspunzătoare de educație.

Procedura de acordare a gradației de merit nu pune accent pe munca la clasă și mai mult pe organizarea de festivaluri, simpozioane, concursuri…

În opinia mea, fișa de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2018, profesori, este elucubrantă, deoarece:

**Nu avem centre de excelență, **nu avem site-uri centralizate ale olimpiadelor și concursurilor scolare,

**nu avem centre pentru copiii cu CES, **proiectele educationale nu sunt centralizate la nivel județean și național,

**la elaborarea manualelor nu sunt cooptati profesorii din țară, idem la programele școlare si ghiduri metodologice,

**nu avem mentorat la nivelul județului, **comisiile din scoli sunt să fie,

** in comisiile nationale sunt aceeași profesori, an de an, fără o selecție deschisă.

**Comunicările științifice nu sunt luate în seamă.

**Formarea profesională este haotică, **activitățile extrascolare trebuie desfășurate de ONG-uri,

**nu există retele scolare finanțate de ministerul de resort,

**fondurile europene trebuie atrase de persoane specializate**Dotarea spatiilor scolare cade în sarcina directorilor si a administrației locale, nu în sarcina profesorilor. **Opiniile celor din sistem nu sunt luate în seamă.Elevul si munca la clasă nu valorează în această fișa decât 12 puncte, plus alte 20 pentru rezultate la olimpiade și concursuri.Au cam încurcat oamenii atributiile profesorilor, în opinia mea.Consider că administrațiile locale trebuie să aibă un set de acte administrative prin care să finanțeze maxim trei activități educative extrașcolare și extracurriculare la nivelul fiecărei unități școlare. Este imperios necesar să existe relații publice armonioase între decidenții din educație și societatea civilă și toate activitățile să se desfășoare la standardele calității.

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

SuperBlog 2017

%d blogeri au apreciat: