Acasă » Opinii personale (Pagina 2)

Arhive categorie: Opinii personale

Din școală învățăm să iubim natura

Articolul a fost scris în anul școlar 2019-2020 de o elevă de clasa a VIII-a, dar cum nu a fost publicat în revista liceului, CNVB, mă gândesc că este păcat ca el să rămână într-un folder, fără vizibilitate. L-am atașat și în formatul editat de elevă și corectat de mine, pentru că sunt și imagini inserate. Voi proceda la fel și cu articolul de anul acesta, dacă va avea aceeași soartă.

”Problema mediului înconjurător este una globală şi ar trebuie să fie conştientizată în primul rând de către agenţiile de monitorizare a calităţii mediului și în aceeași măsură de către toți locuitorii planetei.

Ca să respecți mediul îți trebuie neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu?

Există aurul negru, petrolul, care asigură autonomie națiunilor, dar aurul verde întreține viața. Și știm că viață fără oxigen nu există! Astfel, educaţia ecologică este necesară și ea are menirea să ne sensibilizeze pentru a deveni mai conștienți si mai preocupaţi de protejarea mediului înconjurător. Scopul final al educaţiei ecologice este acelaşi în întreaga lume, de a cultiva respectul față de mediu, de a-l proteja și ocroti, astfel încât nimic din ceea ce facem să nu dăuneze mediului înconjurător. Acest deziderat poate fi îndeplinit cu succes dacă acest tip de educaţie este iniţiat încă din primii ani de şcoală. Marele biolog Eugen Pora afirma că „este momentul să-i învăţăm pe copii de ce trebuie protejată natura”.

Trăim într-o lume în care omul a modificat natura, i-a stricat echilibrul. Natura trebuie respectată, un respect care i se cuvine, pentru că reprezintă viaţa. „Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Nu închideţi această mare carte plină de învăţături înţelepte!” (G. Simion)

Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregului mapamond o  atitudine  de   responsabilitate  în  folosirea   şi  conservarea   resurselor   naturale, în reciclarea deșeurilor și mai ales în colectarea lor selectivă. În   acest   scop, școlii îi   revine   un   rol   tot   mai   important  în   educarea  elevilor,  cărora   trebuie  sa  li  se  imprime  o  gândire  ecologică. Primele forme de  educaţie   în   materie  de   respect pentru mediul   înconjurator   încep în   anii  de  grădiniţă și trebuie să continue pe tot traseul educației formale, informale și nonformale.

O sticlă de plastic aruncată la voia întâmplării, pe albia râurilor, lângă preaplinul containerelor pentru gunoiul menajer sau carcasa unui calculator lăsată pe un câmp, nu lipsesc din peisajul urban și chiar rural și asta denotă că nu ne-am însușit noțiunile elementare de protejare a mediului, de respect pentru mediu.

Ați fost prin parcuri? Unele sunt foarte bine îngrijite, în schimb sunt și foarte multe spații verzi neamenajate unde cetățenii depozitează gunoiul, iar autoritățile nu remediază acest aspect care este și inestetic și dăunător mediului și sănătății populației.      

            „Cine nu iubeşte o floare nu e în stare să-i iubească nici oamenii”, afirmă John Ruskin, filosof care a propovăduit dragostea pentru natură, nu numai ca izvor de trainică gândire, dar mai ales ca pilon de susţinere și armonie în viaţa fiecărui om. Orice copil poate deveni prieten al naturii dacă o respectă şi participă la refacerea ei. Natura are nevoie de prieteni, iar această prietenie se cultivă din primii ani de viață ai copilului, de către familie, apoi prietenia crește sau dispare, din păcate, în anii dedicați studiului în școlile de masă sau particulare. Mai are timp școala să insufle cu toată puterea, prin argumente puternice, dragostea pentru natură, cu tot ceea ce ea ne oferă măreţ ori simplu, bogat ori modest? Răspunsul la această întrebare îl primim privind strada.

Învăţând să iubim natura, vom avea  viaţa veşnic senină ce va izvorî din mintea şi sufletul nostru de copii, adulți sau vârstnici și vom aprecia și îngriji orice curs de apă, orice pajiște, orice copac, tot ceea ce pare neînsufleţit. Planeta are viață atât timp cât natura este ocrotită!”                                            

Eleva: Lomnoșanu Denisa

Clasa a VIII-a A, CNVB, 2019-2020

Prof. coordonator – Grecu D. Liliana

Conferință municipală anulată, ”Pedagogia și tehnologia în evaluarea online”, 26.ianuarie 2021 -articol pregătit

”In epoca Renaşterii, ERASMUS DIN ROTERDAM (1467-1536) aprecia că oamenii se formează prin educaţie iar educatorii ar trebui să-i ajute să se dezvolte liber, armonios sub aspect intelectual, dar si moral, estetic şi fizic.

In lucrarea sa “Didactica Magna” (1632), Comenius susţine ideea umanizării omului prin educaţie. “Omul dacă vrea să fie om-scria el- trebuie să se cultive”, căci fără educatie, fiinţa umană recade în sălbăticie. Umanizarea este rezultatul pregătirii individului pentru viata eternă prin: 

1. cunoaşterea de sine şi a vieţii înconjurătoare (dobândirea culturii);

2. stapânirea de sine (dobândirea virtutii) şi 

3. năzuinţa spre desăvârșire și Dumnezeu (pietatea).”

Paradigma zilelor noastre, unanim acceptată de profesori și educatori, cărora li se alătură aproape unanim cei ce au funcții de conducere, îndrumare și control, directori de instituții școlare, inspectori, reprezentanți ai MEN și chiar întreaga societate civilă, pare a fi ”Merge și așa!”.

 Tranziția spre o nouă paradigmă este imperios necesară și necesită o revoluție științifică în educație. Cât de pregătiți suntem pentru o revoluție în educație? Au decidenții din educație un plan pentru a revoluționa educația sau rămânem la vechea paradigmă ”merge și așa”? Se pare că am renunțat la discuțiile constructiv critice asupra educației.

Eu consider că performanța școlară este măsura strădaniei elevului de a trece prin filtrul propriei gândiri toate conținuturile științifice parcurse, acest demers cognitiv fiind corelat și armonizat cu strădania profesorului didactician de a-l învăța pe elev să învețe metodic, pentru a fi capabil să aibă întotdeauna opinii ferme și pertinente, cât și capacitate de autoevaluare, sinteză și implicare. În formarea deprinderilor de învățare și autoevaluare ale elevilor intervine și are un rol covârșitor capacitatea cadrului didactic de a integra elementele de evaluare în cadrul activităților de predare- învățare, dar sunt inexistente sau necentralizate la nivel național după anumite rigori științifice.

Starea de fapt. Unde suntem?

Programe școlare supraîncărcate, manuale alternative fără itemi de evaluare gradual concepuți ca dificultate pentru a stârni elevul spre studiu continuu, predare fără învățare și evaluare, în timpul orei, greu, de altfel, de obținut un feed-back de la toți elevii atât timp cât clasele sunt suprapopulate, nu avem conținuturi corelate interdisciplinar, notele nu oglindesc nivelul cunoașterii și al capacității de a opera cu informația științifică. Nu există resurse deschise de învățare pentru liceu. Nu avem o platformă națională cu toate conținuturile științifice ale tuturor disciplinelor și nici platformă națională cu itemi de evaluare. Platforme de învățare, predare-evaluare, fără integrarea unor softuri pentru scrierea formulelor chimice sau desene, grafice.

Cum percepe un elev școala online? Unul care are tabletă!

Obositoare și cu teme prea multe, cu prea multe cerințe în afara orei de studiu… 

Cum percepe școala online un profesor? Unul implicat în demersul didactic online…

Școala online fără resurse didactice deschise este un hazard, selectarea conținuturilor științifice acaparând o mare parte din timpul alocat pregătirii lecției. SNEE ar trebui să pună la dispoziție toate conținuturile științifice elaborate în cadrul diverselor cursuri de formare și perfecționare a profesorilor și toate tipurile de itemi din cadrul platformelor ce au avut viabilitate în cadrul unor proiecte pe fonduri europene, dar care nu au avut și sustenabilitate. Profesorul trebuie doar să adapteze conținuturile la nivelul clasei nu să le conceapă sau să le caute pe ”n” site-uri, multe din ele nevalidate științific. La fel si cu itemii de evaluare. Conceperea lor trebuie făcută de persoane specializate, iar profesorii care au inspirație și timp pot colabora cu SNEE, așa cum era procedura cu mulți ani în urmă. Se impune validarea itemilor de evaluare de instituții abilitate.

Ce evaluăm online? Cum evaluăm online?

Ne mai interesează cum scriu elevii? Nu! 

Eseurile sunt copiate din online. Rezolvarea problemelor este plimbată de la un elev la altul, evident, și greșelile sunt aceleași, atât timp cât elevul urmărește nota nu achizițiile intelectuale și nu trece prin filtrul propriu cerința exercițiilor.

Evaluarea reprezintă cuantificarea măsurii în care: 

– Au fost atinse obiectivele programului de instruire 

– Au fost eficiente metodele de predare/învăţare • Forme – Evaluare iniţială – Evaluare formativă (continuă) – Evaluare sumativă (cumulativă)

Evaluarea în online necesită timp din partea profesorului pentru conceperea sau selectarea itemilor, aplicarea, corectarea testelor, pentru interpretare și pentru identificarea problemelor de învățare și stabilirea planului remedial. Cum credeți că evaluează un profesor cu o oră pe săptămână elevii dumnealui. Nici nu cred că are timp să le citească evaluările! Un profesor în online trebuie să aibă un maxim de 10 ore pe săptămână, dacă el trebuie să-și selecteze conținuturile pentru a le posta pe platforma școlii, dacă el trebuie să conceapă itemi, dacă el trebuie să corecteze testele online și să găsească soluții remediale.

Consider că nu avem nici pedagogie și tehnologie pentru evaluarea în online. Situația nu stă mai bine nici în condițiile desfășurării orelor face to face. Avem nevoie de politici în educație care să vizeze tehnologia și pedagogia predării, învățării și evaluării în mediul online, cât și fizic. 

Acum, râzând glumind, noi nu avem formare, perfecționare continuă în online pentru profesori, dar dorim rezultate de la elevi și știm că ele nu există nici în cadrul prezenței fizice la școală a elevilor. Am tatonat școala online. Am experimentat! 

Profesorul viitorului are cunoștințe din toate domeniile, are un master didactic, un portofoliu metodico-științific în mediul online și se poate oglindi oricând în chipurile tuturor membrilor societății, astfel încât sintagma ”Cum e educatorul, așa e poporul” să-i fie favorabilă.

Educația este un factor determinant al progresului social. Fără investiții masive în educație nu avem viitor!

PRO implementării standardelor de participare pentru cetăţenie activă, la nivel naţional

Scris-am cu mulți ani în urmă… Proiectul a fost dat uitării, după perioada implementării.

   Proiectul „Standarde de participare pentru cetăţenie activă” -  pilotat în 20 de şcoli din regiunea S-V Oltenia - vizează educaţia tinerilor în vederea participării active la luarea deciziilor în cadrul comunităţilor şcolare. 

Din punctul meu de vedere, proiectul ar fi trebuit implementat în urmă cu 20 de ani, la nivel naţional, facilitând trecerea de la regimul totalitarist la cel democratic prin trezirea conştiinţei de sine a adulţilor şi implicit a conştiinţei naţionale, aflată în stare latentă în perioada comunismului. Marele om, Constantin Noica- avea perfectă dreptate când afirma: „Nu poţi avea conştiinţă de grup, dacă nu ai conştiinţă de sine.”

Elevii, tinerii şi chiar adulţii nu acordă o atenţie foarte mare implicării prin participare şi nici nu le sunt cunoscute pârghiile care să le permită implicarea la nivelul şcolii, respectiv societăţii.

Cunoaşterea standardelor de participare pentru cetăţenie activă (valori comune, structuri, sisteme, leadership, strategii, cunoştinţe şi informaţii şi personalul unităţii) poate genera un efect pozitiv asupra mentalităţii tinerilor de azi, dar numai dacă se vor elabora planuri de acţiune care să încurajeze exprimarea liberă a opiniilor vizavi de problemele existente în cadrul şcolii sau la nivelul societăţii şi care să mobilizeze la implicare şi participare pentru a putea reconstrui o societate bazată pe valori civice, morale, spirituale, şi nu în ultimul rând intelectuale…

Dacă în comunism nimeni nu avea curaj să aibă opinii diferite faţă de cei ce guvernau România, azi putem observa neregulile şi putem să le strigăm în gura mare, putem să le sesizăm chiar şi, paradoxal, autorităţile locale sau structurile ierarhice reprezentative par să nu ne ia în seamă nici pe noi, ca simpli cetăţeni, nici acea parte a mass-mediei care este implicată în demascarea neregulilor existente la nivel economic, de exemplu.

În astfel de condiţii, te întrebi ce instrumente poţi să acţionezi pentru a produce schimbarea în lumea în care trăieşti…
Începem, la 20 de ani de la revoluţie, să investim în educaţia pentru cetăţenie activă!

Elevii ca şi adulţii au curajul să-şi exprime un punct de vedere, să sesizeze neregulile existente la nivelul şcolii, să-şi susţină ideile prin argumente solide, dar numai dacă sunt încurajaţi în acest demers. De aceea, Grupul pentru Bună Guvernare de la Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin, a decis că este necesar ca vocea elevilor să aibă ecou la nivelul şcolii şi comunităţii şi s-au pus bazele unui ziar de opinie şi informare al cărui prin număr a fost deja distribuit liceenilor, cât şi invitaţilor ce au luat parte la Conferinţa Judeţeană a proiectului “Standarde de participare pentru cetăţenie activă”, desfăşurată în data de 16 octombrie 2012.

La nivelul unei şcoli pot apare elemente de cenzură a opiniilor şi de aceea consider că ar trebui să existe un parteneriat între şcoli şi trusturile de presă, astfel încât în fiecare judeţ să existe un ziar de opinie şi informare care să reprezinte interesele şcolii. În astfel de condiţii, ministerul de resort ar fi mai bine informat şi poate dispus să conlucreze la eradicarea problemelor existente la nivelul şcolilor, probleme generate, în mare parte de subfinanţarea sistemului, dar şi de lipsa de comunicare între instituţii şcolare, inspectorate şi minister.

De asemenea, consider că toate şcolile din România ar trebui să aibă parteneriate încheiate cu televiziunile locale şi lunar un car al televiziunii reprezentative din localitate, respectiv oamenii TV să fie în mijlocul elevilor pentru o oră, luându-le interviuri. Elevii ar avea astfel şansa să-şi spună punctul de vedere vizavi de buna guvernare a şcolii lor, să prezinte activităţile educative în care sunt implicaţi, etc. Cele mai reuşite emisiuni ar trebui preluate şi difuzate de TVR sau de alte posturile naţionale. În astfel de condiţii, directorii şi administraţia locală ar fi mai interesaţi să investească în şcoli, ştiind că aspectele negative nu vor rămâne doar în spaţiul lor, ci vor fi făcute publice..

Este imperios necesar ca la nivelul fiecărei şcoli să fie elaborat un plan de acţiune astfel încât vocea elevilor să fie auzită şi opiniile lor să fie luate în seamă. Constituirea Grupului pentru Buna Guvernare în şcoală s-ar putea transforma mai târziu în Grupul pentru Buna Guvernare a Societăţii…

Dacă autorităţile locale ar fi dispuse să vină în mijlocul elevilor, să participe la dialog, la mese rotunde, umăr la umăr cu elevii merituoşi, de exemplu, s-ar stabili o punte între generaţii. Din păcate, de cele mai multe ori, autorităţile locale nu răspund invitaţiilor adresate de şcoală. La Audierea Publică din 27 martie 2012, desfăşurată în sala de şedinţe a Prefecturii judeţului Mehedinţi, nu ne-au onorat cu prezenţa nici primarii, nici prefectul, nici preşedintele CJ, deşi invitaţiile au fost trimise cu mult timp înainte. Edilii au fost absenţi şi la Conferinţa Judeţeană a proiectului Standarde de participare pentru cetăţenie activă, din 16 octombrie, anul curent.

Ar trebui stipulate în atribuţiile edililor vizitarea spaţiilor şcolare cel puţin anual şi nu doar la festivitatea de deschidere a anului şcolar.

Vineri, 19 octombrie 2012, în cadrul proiectului “Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale”, coordonat în şcoală de prof. Mirela Rusu, am organizat în amfiteatrul liceului o dezbatere pe tema Ce aş face dacă aş fi primar/CL? Am constatat că elevii au idei, dar din păcate nimeni nu le acordă atenţia cuvenită. Vom selecta şi vom trimite către autorităţile locale cele mai interesante propuneri venite din partea elevilor Colegiului Tehnic Decebal, în speranţa că cineva va ţine cont de ele.

Din punctul meu de vedere, implicarea prin participare la luarea deciziilor vizează şi dezvoltarea emoţională, socială, cognitivă şi personală a tinerilor, cu beneficii majore în viaţa de adult.

Sustenabilitatea proiectului este dată de înfiinţarea Centrului pentru cetăţenie activă în şcoală, utilat cu echipamente TIC, cât şi de elaborarea şi editarea Cartei Albe a Grupurilor pentru Bună Guvernare din şcolile implicate în proiect, ce cuprind şi un plan de actiune pentru promovarea cetateniei active prin activitati educative, extraşcolare şi extracurriculare.

Educaţia pentru libertatea gândirii şi a implicării prin participare sunt garantul unei democraţii aflate pe făgaşul normalităţii.

Implementarea la nivel naţional a proiectului „Standarde de participare pentru cetăţenie activă” ar promova LIBERTATEA CONŞTIINŢEI, articolul 29 din Constituţia României şi va reuşi să aducă la masa comunicării şi a negocierii fiecare membru al societăţii, pe structuri organizatorice, care să vizeze nu numai buna guvernare a şcolii, ci şi a instituţiilor statului, a administraţiei locale, BUNA GUVERNARE A SOCIETĂŢII, în general, iar membrii societăţi nu ar putea fi numiţi „idiotes” – grecii numindu-i idiotes pe cei ce nu se băgau în politică. Idiotul semnifica o „persoană izolată, care nu are nimic de oferit celorlalţi, obsedat de mărunţişurile propriei sale case şi manipulat în definitiv de toţi.”

Detașare în interesul învățământului la Colegiul Național „Victor Babeș”

Nu am înțeles de ce în luna decembrie 2019 salariul este mai mic decât în celelalte luni. De asemenea, am să compar fluturașii. Mi se pare că nu am beneficiat de nici o creștere salarială, față de anul 2018-2019, sau salariul a fost calculat fără aplicarea tuturor coeficienților în 2019-2020-2021. Nu știu!

Eu decizia de detașare în interesul învățământului am ridicat-o de la ISMB2 în data de 11.01.2021. Am făcut nenumarate drumuri pentru ea. Ba au fost pierdute deciziile, ba ISMB în carantină, ba doar comunicare online, dar fără comunicare… 😂😂😂 Mă rog, am renunțat după ce doamna director mi-a spus pe WhatsApp-ul liceului că are numărul deciziei nesemnate de inspectorat, dar pe 11 ianuarie am pornit spre ISMB2 și a fost un drum bun. Mi-am luat decizia de detașare în interesul învățământului.

Căutând prin e-mail-uri am dat de acordul de detașare primit de la ISJ Mehedinți, pentru anul școlar 2020-2021. L-am cerut pe adresa de e-mail titularizare 2020. Presupun că atunci când doamna director a CNVB a vorbit la telefon cu inspectorul de personal, în vederea detașării mele în interesul învățământului, au refăcut și acordul de detașare. Oricum, eu îmi depusesem și dosar de detașare prin concurs specific, când am văzut că detașarea în interesul învățământului nu fusese operată pe site până la 16. august 2020. A apărut detașarea mea pe site-ul titularizare cu o zi înainte de ședința publică a detașărilor prin concurs specific, ceea ce m-a făcut să nu mă prezint la ședința, anunțând ISMB1 cât si ISMB că rămân la Colegiul Național „Victor Babeș” desi aveam în intenție să aleg Colegiul Național „Ion Neculce”. Voi face asta în anul scolar 2021-2022! Norocul meu a fost că doamna director mi-a autentificat întâi hârtiile pentru detașarea prin concurs specific, apoi s-a răzgândit, iar primul dosar a rămas la mine după ce a facut copii din el la școală. Mă rog, l-am adus de acasă. Chiar m-am întâlnit cu patru eleve din clasă la poarta liceului… Cert este că doamna director a făcut dosarul de detașare în interesul învățământului. Eu eram uluită de schimbare. Toată lumea suna la telefon să vorbească cu directorul de la CTD sau inspectorul de specialitate. Toți erau foarte săritori, de la director, director adjunct, informatician. Eu primisem de la școala unde sunt titulară toate hârtiile necesare detașării în interesul învățământului, înainte. Le cerusem, de control…

Nedumerire…

https://m.facebook.com/LilianaD.Laura

Eu știam că adresa mea de browser pentru FB era https://m.facebook.com/GrecuD.Laura nu LilianaD.Laura.

Eu aveam contul de FB legat la blog. Când publicam un articol îl prelua imediat FB.

😂😂😂 Urmează sa le scriu și celor de la FB!

Platforma ClassRoom

Link de intrare pe platforma ClassRoom! Pe această platformă lucrez cu contul prof.grecu.liliana@credis-virtual.net, dar și cu materialele create și păstrate în drive-ul contului grecu.liliana@credis.unibuc.ro, ambele asociate adresei mele de e-mail llilianagrecu@gmail.com.

https://classroom.google.com/u/2/h?cjc=o6k24yx

https://classroom.google.com/c/OTgwODAwMzg4MzZa?cjc=o6k24yx

Am pilotat platforma ClassRoom din 2017, din vremea când eram studentă la masterul ”Management Educațional”, finalizat în 2018 și început în 2016, CREDIS, București.

În miezul nopții zilei de 15 01.2021 am intrat în clasele virtuale realizate pentu elevii Colegiului Tehnic Decebal, azi Liceul Tehnologic Decebal. Mare mi-a fost mirarea să găsesc inregistrată la clasa XI C CTD o elevă de la clasa XII C – CNVB. Am deschis secțiunea elevi și sunt chiar trei patru elevi de la CNVB la clasa a XI-a a CTD, neaccesată de trei ani de mine Eu nu am dat elevilor niciodată codul altei clase, iar pe cele vechi nu m-am îndurat să le arhivez. Cu cei de la XII C – CNVB lucrez din martie 2020 în aceeași clasă virtuală, unde am postate toate materialele lecțiilor. Din octombrie, de când a început școala online am lucrat doar pe platforma liceului, e-cursuri.cnvictorbabeș.ro, iar pe ClassRoom am intrat doar când platforma liceului nu a funcționat și pentru corectarea temelor, deoarece ClassRoom este mult mai ofertant la această secțiune. Pe platforma CNVB am toate conținuturile științifice parcurse, selectate, luate cu capturi foto din diverse surse bibliografice și asamblate de mine. Rămân cu acest semn de întrebare – cum au ajuns elevii de la CNVB în clasa virtuală nefolosită de aproape trei ani a elevilor de la CTD?

Comentarii pe FB, la ideile noului ministru al educației (opinii personale și sugestii)

Nu era mai bine ca banii să fie folosiți pentru cumpărarea de tablete pentru elevi și aducerea internetului în toate satele țării, cu plata abonamentului? Sunt curioasă cum se vor desfășura acele planuri remediale și cine va verifica implementarea lor! Unde mai pun că trebuie să existe o platformă națională de învățare, cu toate continuturile științifice, de la clasa zero la clasa a XII-a, ca resursă deschisă, doar că noi le-nchidem și pe cele existente, cum au procedat cu site-ul AEL chimie, Laurențiu Bulgaru. 💥🔥 Noi nu suntem încă o națiune care investește în educație! De asemenea, avem nevoie de o platformă cu itemi pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, dar și o platformă pentru formarea și perfectionarea continuă – metodică și psihopedagogica – a tuturor profesorilor, indiferent de vârstă și grade didactice. Avem nevoie și de o platformă pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor. Nu avem nimic! Se vor risipi inutil niște bani ca să se acopere incompetența celor ce nu si-au luat atribuțiile în serios, primul fiind Guvernul României.

https://moaraluigelu.blogspot.com/2021/01/ministerul-educatieitoate-scolile-vor.html?fbclid=IwAR3OnKB8-Oe3o82JYamW0luRXEXWZ-0bhyZebLG6l2nnAstSSDu-yWe7n-s

De ce să nu facă urgent specialiștii din educație o platformă cu toate continuturile științifice bine detaliate și fiecare elev să acceseze platforma națională? Am avea un indicator al motivației individuale! Fiecare elev ar putea-o accesa singur, începând de la clasa a V-a și să învețe să învețe. Noi nu avem conținuturi științifice bine concepute, la invazia de manuale alternative pe care le avem. Am ajuns la concluzia că din cinci manualele alternative se poate realiza unul extraordinar… Cred că și la clasele I-IV se poate experimenta învățarea individuală, sub controlul părinților, pe perioada vacanței de vară, dacă ar fi prezentate intr-un mod atractiv conținuturile. Specialiștii din educație ar trebui să verifice toate platformele de învățare ale școlilor și să vadă ce materiale au avut elevii la dispoziție în online. Nu ar fi chiar de laudă pentru scoala românească concluzia acestei cercetări, zic eu… Au fost foarte multe platforme realizate pe bani europeni si care au fost inchise, unele pentru elevi, altele pentru profesori. Eu am lucrat pe minim cinci platforme și azi ele nu mai pot fi accesate. Sustenabilitate zero sau neasumată!

Este rupt de realitatea școlii românești, domnul ministru Câmpeanu!
Orele de pregatire pentru examene se fac în cadrul altor ore! Cum să stea un elev în școală până la ora 16 ca să participe la orele de pregătire, el fiind cu gândul la prânz? Au mai fost derulate pe bani europeni astfel de proiecte. Vă imaginați cam cum s-au desfășurat: ori în timpul altor ore, ori cu prezenta pe hârtie, după-amiaza! 😂😂 Asiguri o masă caldă elevilor la prânz, așa da, altfel bătaie de joc!
Eu am prins vremea când veneam la școală cu elevii sâmbăta, cu cei care vroiau chiar să învețe în vederea susținerii examenelor naționale. Asta era prin 2002. De atunci, totul a intrat în regres…

https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/programa-de-la-evaluarea-nationala-si-bacalaureat-se-va-schimba-siquottrebuie-sa-le-adaptam-conform-realitatii-acestui-ansiquot-spune-sorin-cimpeanu-9901.html?fbclid=IwAR0YiLxWM4wx0NNrOmP1pcy2T0uJxoq82o3AlR5MsfcMczH1AtxkFvlDOYo

Să adapteze programa de la Evaluarea națională și Bacalaureat conform realității ultimilor ani! 😂😂😂Cine vrea să învețe învață și din fața unui ecran, dacă are motivația învățării. Din păcate, ea dispare din clasele primare, la cât de prost sunt organizate conținuturile științifice! 💥♥️De ani buni educația este în derizoriu. Elevii sunt suprasolicitați din cauza meditațiilor în particular și abia așteaptă să scape de școala. Ne tot mințim și, zău, nu știu până când! Repulsia elevilor față de carte este rezultatul supraaglomerării conținuturilor științifice și a proastei lor organizări intr-un fir logic integrat interdisciplinar. 💥🔥

În loc de bilanț…


Un an se duce (2020) și altul vine (2021) și lumea merge în tandem, visând la îmbogățire, uitând cumva de fericire, trăind în freamăt de neîmplinire la toate câte Universul ne dăruiește cu iubire.
Cerul înstelat ne-a binecuvântat, însă am uitat că el ne-a înnobilat cu raze de soare, un soare feeric ancorat în adâncul ființei noastre nelimitat și rareori accesat, doar de vibrații ancestrale delimitat.
O viață în huzur nu este de bun augur! O viață în armonie, cu pace și prețuire pentru întreaga omenire, cu multă empatie, fără falsă evlavie, cu temeritate în fața celor ce vremelnic dețin puterea și se cred atotputernici, ne aduc mai multe bucurii decât nenumărate bogății. Trăită în răutate și falsitate viața este deșartă și neînsemnată.
Vă doresc un An Nou în armonie cu ordinea și plenitudinea Universului!
La mulți ani! ❤️

Gânduri, pe ultima sută de metri a anului 2020…

Școala online – din postările mele pe FB

Am tot analizat școala online. După ce se termină ora, elevii nu mai deschid cartea sau cursul, in mare parte, cred eu. Nu prea faceau asta nici când erau prezenți fizic la școală. Vorbesc la modul general. Manualele le dau aproape cum le primesc. Ministrul educației trebuie să prevadă cât dintr-o ora este studiu individual prin învățare coordonată și cât explicații profesor. Elevii cred că trebuie să primească lectiile schematizate, încearcă să le înțeleagă singuri și la oră se reiau ideile pentru a clarifica ce nu au inteles. Se pliază pentru gimnaziu și liceu. Aceasta este învățarea, când elevul trece informațiile prin filtrul propriu.Eu propun ora tot de 50 de minute, plus 30 minute citirea și scrierea materialului de curs – se poate face asta cu o seară înainte, și raman astfel 30 minute explicații profesor și alte 20 de minute exerciții, învățare coordonată, ca la italieni, de exemplu.Eu le pun materialul pe platformă, intră și-l deschid apoi intru pe Zoom unde le explic fugitiv tot ce am pe planșa, folosind tabla Zoom. Ei vor să-și scrie în timpul acesta lecția, dar nu sunt obișnuiți să aibă un ritm vioi, ci unul lent. Specialiștii să intre la orele online și să analizeze diverse demersuri didactice! La finalul orelor, elevii ar trebui ca 30 de minute să le aloce revederii notițelor din curs și din carte, pentru fiecare materie și să scrie schemele lecțiilor viitoare, încercând să le treacă prin filtrul propriu. 🔥 Aceasta-i învățarea!Să fac un calcul! 30 de minute pentru fiecare lecție de scris și revazut cea anterioară,, 6 ore pe zi, înseamnă 3 ore. În total sunt 9 ore pe zi la calculator. Sunt prea multe! Unii merg și la pregătire, în timpul acesta!Programele scolare sunt foarte încărcate. Astept cu interes deciziile ministerului educației asupra revizuirii programelor școlare. Am intalnit elevi care au caiete puse la punct, dar nu pot opera cu informația științifică. Generatiile acestea de elevi sunt cele care au lecții pe câte cinci pagini, manualele nu au reprezentări grafice și schematizate. Mulți sunt un fel de spectatori la oră și fără teste de evaluare antrenante și bine gandite avem eficientă scăzută. Elevilor li s-a inoculat ideea că doar disciplinele de bacalaurrat sunt importante.Învățarea centrată pe competențe înseamnă ca fiecare elev să aibă un minim de competențe. Au, nu au, profesorul merge mai departe cu materia, pentru că asta se cere și asta prevede programa școlară. Achizitiile intelectuale ale elevilor se cuantifică doar la evaluarile naționale și, dacă institutele de cercetare ar face ceva studii pe lucrările scrise în cadrul examenelor naționale, ar constata că totul este după un șablon care limitează creativitatea și nu încurajează gândirea logică, ci doar antrenamentul pe un tipar, manualele neavând nici evaluări conform examenelor naționale, ceea ce a generat dezvoltarea industriei auxiliarelor pentru bacalaureat. 😂😂😂Dacă mă refer la numărul de elevi din online, 30 sunt prea mulți. Grupele trebuie să fie de 15 elevi. Numai așa poate răspunde fiecare elev și poate interveni, altfel sunt elevi care apar activi pe Zoom, dar ei poate sunt în autobuz sau pe terenul de fotbal. Nu toți profesorii au laptop. Pe tabletă nu poți să vezi ce fac ei când tu scrii pe tabla Zoom, chiar dacă au camera deschisă, dar dacă sunt 15 în grupă îi poți pune pe rând să răspundă.Învățarea înseamnă participare activă la oră!

**

Astept cu interes adaptarea programelor școlare la predarea-invatarea-evaluarea în on-line! Programele școlare sunt stufoase, profesorii aleargă prin materie ca să o parcurgă chiar dacă elevii nu si-au însușit cunoștințelor, iar asta se-ntamplă de ani buni. Cine poate, poate, cine nu merge la pregatire, iar restul elevilor nu contează pentru decidenții din educație. 💥🔥 Învățarea centrată pe competențe este inexistentă în România! 🔥😂😂😂 Elevilor li se pare ciudat să-i înveți să învețe în timpul orei atât timp cât ei doar au scris după dictare sau au copiat de la tablă fără să aibă timp să înțeleagă conținuturile. 😂 Acum copiază de pe platforme. 😂 Vă dați seama că un astfel de elev preferă să-si plimbe câinele în timp ce apare activ pe o platformă. 😂😂Dacă tot punem acești copii să copieze lecțiile de pe platformă, nu facem una la nivel național și profesorii să intre în echipe pentru elaborarea itemilor de evaluare online care în România și aceștia lipsesc. Bine, nu avem nici criterii de evaluare, nici conținuturi stiintifice în copiere pentru a-ți aranja propriile resurse, dar spunem că este bine. 😂😂😂 Evoluția este înscrisă în codul nostru genetic, și cu miniștri competenți și fără, slavă Cerului.

**

Este corect că ora online să fie mai scurtă de 50 de minute. Copiii au șapte sau șase ore pe zi. Stau la calculator prea mult, aproape ca un angajat.Ori primesc spor de calculator, ori ora în online devine de 40 de minute, așa cum are setările Zoom.

**

Imi place platforma e-cursuri.cnvictorbabes.ro, dar nu-mi permite să sterg un curs pe care initial am zis că-l fac separat și intre timp m-am răzgândit, deoarece predau la trei clase aceeași materie si-mi este mult mai lejer să lucrez pe aceeași filă cu toate clasele, chiar dacă una nu are si extindere aprofundare.Am stat zi lumină pe platformă sau pregatind materiale și nu mi-aș dori să mă trezesc la generarea raportului cu ore/cursuri nefăcute. 😂😂😂 I-am scris administratorului de rețea, cât și direcțiunii, după ce acum două zile am primit mesaje că trei clase nu au intrat la ore, deși toți elevii au fost pe platformă prezenți, plus că eu fac ora și pe Zoom. Am niște print-screen-uri, plus dialogurile cu elevii pe WhatsApp, până au intrat toți pe platformă și au deschis cursul, apoi Zoom. Mai trece ceva timp până se rodează platforma, zic eu…Toate clasele au fost pe platformă oră de oră, conform orarului. Încă nu am avut timp să descopar cum îmi generez singură raportul.

**

Azi am avut timp să mă împrietenesc cu platforma liceului, Moodle, e-cursuri.cnvictorbabes.ro. Până acum doar am postat materialele pe care le-am selectat, decupat, preluat, asamblat sau creat, fără să umblu prin meniuri. Este o platformă inteligentă. Am descoperit cum generez rapoarte pentru fiecare elev. Nu este de ajuns să intre pe platformă, la curs, trebuie să-l și deschidă. Cum eu am făcut lecțiile folosind tabla Zoom, mulți au considerat că nu mai este necesar să citească și notele de curs. La cele trei clase a X -a, din 89 de înscriși am constatat că maxim 70 au deschis unul din cursuri.

Fără teze, dar cu evaluări online la toate materiile, zic eu… 🍀
Eu propun ca de la anul, elevii din ciclul superior al liceului să-si aleagă singuri disciplinele de studiu și nu mai mult de 8, cum bine spunea un elev.

Matematica – știința științelor

“..the feeling of mathematical beauty, of harmony of numbers and forms, of geometric elegance. This is a true aesthetic feeling that all real mathematicians know.” [1]

La baza tuturor științelor stă matematica, așa cum la baza tuturor raționamentelor stă logica.

Rațiunea este un talant pe care-l primim la naștere și a cărui valoare avem datoria să o înmulțim sau rațiunea este miraculoasa sămânță ce prinde a rodi dacă are condiții prielnice și am în vedere educația de calitate? Oricum ar fi, nu știm cine ne da talantul sau cine sădește semințele cunoașterii în planul nostru mental, la naștere, ADN-ul sau divinitatea, dar oricare ar fi factorii reali, acceptând chiar abstractizarea, cert este că rațiunea este ca o floare rară pe care ne-o dorim toți, dar prea puțini suntem dispuși să ieșim din starea de confort pentru a ne avânta pe crestele abrupte ale munților, metaforic vorbind, unde  perfectiunea este vesnică. Rațiunea are legătură cu perfecțiunea? Evident! Rațiunea nu este deplină dacă nu caută perfecțiunea, în opinia mea.

Cât de perfectă este cifra zero, simbol al ciclului perpetuu al vieții, simbol al uniunii consolidate, simbol al forțelor prin  reprezentarea cercului, etc.

Cifrele aduc cu ele o vibrație a vremurilor apuse, a celor ce au căutat perfectiunea și au găsit-o, dar au intrat intr-un con de umbră, sub auspiciile uitării. Cel mai talentat matematician italian al Evului Mediu, cel ce a dat valoare cifrei zero, Leonardo Fibonacci (1170 – 1240) este amintit intr-o casetă text din manualul de clasa a X-a, a XI-a sau a XII-a, fără a fi luat în seamă nici de profesor, nici de elevi. Șirul de numere naturale în care fiecare termen este egal cu suma celor doi precedenți, numit ulterior șirul lui Fibonacci ar putea fi un bun exercițiu de atenție și concentrare folosit la toate clasele.

În zilele noastre matematica a ajuns Cenușăreasa disciplinelor. A devenit o disciplină detestata de mulți elevi încă din clasele primare, fără ca să-i pese cuiva. Dacă elevul din clasa a III-a nu știe tabla înmulțirii și învățătorul nu-l ajută să o învețe logic, în clasă, prin exerciții, dar certîndu-l pe el și pe părinți pentru nememorare, copilul va refuza operarea logică în deslusirea enunțurilor și de aici ia nastere apatia elevului pentru cea mai frumoasă disciplină, matematica. Când dispare bucuria învățării, timpul este apăsător. Când notiunile matematice nu sunt predate interferand cu științele și viceversa, elevii nu pot avea o gandire de sinteză, în liceu, și nici mai tarziu, în viață.

Aritmetica construiește pas cu pas drumul către matematica lui Fibonacci, care permite intelegerea mecanismelor universului și vieții terestre. Din păcate nu avem astfel de corelații în manualele de liceu, înțesate de tot felul de exerciții cu grade de dificultate în salturi, fără a urmări uneori o logică. Culegerile de matematică, care aproape au luat locul manualelor, ucid și ele dragostea pentru cea mai frumoasă disciplină răspunzătoare de formarea gândirii critice și divergente. Interesul nu este să avem olimpici la nivel international sau național. Interesul este să cultivăm bucuria învățării tuturor elevilor, învățare pliata pe varsta lor psihologică și atingerea maximului de potențial intelectual.

În opinia mea, sistemul românesc de învățământ este rudimentar. Nu avem manuale de matematică cu exerciții rezolvate detaliat. Nu avem la nici o disciplină astfel de manuale. Toate aceste manuale ar trebui să existe pe o platformă de învățare și nu există.

Programa școlară prevede multe, autorii fiind rupți cumva de viața de la catedră și nici buni colaboratori cu colegii din sistem nu sunt. Reforma școlară incepe cu un curriculum realizat de pedagogi, cu manuale realizate de metodisti și cu profesori căutători de perfecțiune, iubitori de rațiune și dornici să deschidă ochii minții celor ce vor asigura sau nu pacea, armonia și colaborarea între popoare. Fără gandire critică, fără rațiune, deci fără matematică, nu va fi posibil dezideratul solidarității umane.

”Efectele formativ educative ale școlii sunt în raport direct cu nivelul de angajare și participare individuală și colectivă a elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare”[2], dar sunt în aceeași măsură dependente de formarea metodico-științifică și psiho-pedagogică a dascălului.

De ce studiem matematica, științele și toate disciplinele, pe parcursul anilor de școală? Pentru a ajunge la nivelul superior al conștiinței, prin activarea funcțiilor intelectuale superioare, răspunzătoare de formarea capacităților mentale cu ajutorul cărora vom găsi soluții la toate problemele vieții din planul existențial, refuzând automatismele și gândirea convergentă.

Evoluția și dezvoltarea fiecărui individ implică efortul intelectual propriu sub coordonarea unui mentor, rezultatul vizat constând în conturarea unei arheologii cognitive, ca sumă a reflecției de sine, a raționamentelor, a imaginației și a creativității, atât de necesare echilibrului existențial, în armonie cu semenii și cu mediul.[3]

Matematica este fundamentul tuturor științelor, în opinia mea. Ea poate dezvolta spiritul de competiție și ambiția fiecărui elev de a se autodepăși, atât timp cât nivelul de dificultate al exercițiilor pornește de la simplu la complex și există timp și interes pentru aprofundarea algoritmilor de gândire. Dacă în colegiile naționale matematica se numără încă în preferințele elevilor, în liceele tehnologice ea a căzut în dizgrația celor ce au pierdut startul înțelegerii și operării cu algoritmii de gândire logică. Ce fac acești elevi pentru a promova clasa?  S-a dezvoltat în paralel cu școala industria meditațiilor particulare, întreținută atât de elevii buni, ce vor să devină foarte buni, iar la polul opus, de elevii slabi ce doresc doar să promoveze și apoi să uite de matematică.

În sistemul de educație din Japonia există un sistem de pregătire suplimentară validat și normat de școală. Generațiile de elevi postdecembriste sunt generații care au fost bombardate de foartă multă informație științifică, de auxiliare curriculare și culegeri. Învățarea centrată pe elev, în aceste condiții, rămâne un deziderat greu de atins, devenind paradigmă generală ”Cine poate, poate. Cine nu, nu…”

Ce soluții se pot găsi?

Gruparea elevilor pe nivel de inteligență și capabilitate de efort intelectual sau predarea modulară, în sensul că dacă elevul nu știe tabla înmulțirii în clasa a III-a sau logaritmii în clasa a X-a, el să poată merge într-un alt grup care prezintă aceleași dificultăți de învățare, pentru completarea lacunelor, pot fi soluții, dar ele necesită o organizare și o finanțare suplimentară a educației pentru a pune accent pe învățarea centrată pe elev.

Matematica incearca o mediere intre “interiorul” omului si lumea exterioară.[4] De fapt, construiește interiorul ce se va reflecta în lumea exterioară, prin emoții pozitive ce se nasc din iluminarea subită sau prin emoții negative ce prind contur prin detașare de cunoaștere din varia motive.

Doar profesorii de matematică pot transmite frumusețea matematicii, armonia numerelor și eleganța geometriei, toate acestea regăsindu-se mai târziu  în armonia vieții.

[1] Henri Poincare, “Mathematical creation”, Scientif. American, 179, p.54-57, 1948

 

[2] Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație – curs – Metode interactive de predare-învățare, Editura Neutrino, 2011;

[3] Idei prelucrate din dialogul interisciplinar ”Mintea din multiple perspective. O pledoarie pentru importanța teoretică, educațională și instituțională a științelor cognitive”, 25. XI.2019, prof. Radu J. Bogdan și Mircea Dumitru.

[4] https://www.math.uaic.ro/~tofan/depozit/metodica.pdf